همکاری با موسسه دانا در فراگیری علوم طبیعی

هدف موسسه دانا:
یادگیری پدیده های علمی و بازی با ماهیت علم،از طریق محیط طبیعی،وسایل،مواد و اتفاقات روزمره کودکان


زمان برگزاری کلاس:

شنبه ها ساعت 10.30 کارگاه علوم و کشاورزی با همکاری موسسه معتبر دانا برگزار میشود در این کارگاه با تکیه بر طبیعت و حوادث جاری در محیط پیرامون کودک با بازی های متفاوت، مفاهیم مختلف توسط ذهن پویای خود کودک پرورانده می شود. لطفا جهت همکاری روزهای شنبه کودکان غیبت و تاخیر نداشته باشند....
در اولین جلسه آموزشی گروه دانا با ارائه واحد کار آبزیان بچه‌ها آموختند به چه جانورانی آبزی می گویند ، ویژگیهای آبزیان ،محل زندگیشان ، پوشش آنها ،چگونگی تنفس و تولیدمثل آنها و آشنایی با واژه هایی مانند آبزی ، تخم گذار ، پولک ، فلس ، آبشش

آشنایی با جانداران آبزی:

مهدکودک فلکه اول تهرانپارسمهدکودک فلکه اول تهرانپارسآشنایی با اعضای بدن انسان و حیوانات:

مهدکودک فلکه اول تهرانپارسآشنایی با چرخه طبیعی آب در طبیعت:

فلکه اول تهرانپارسآشنایی با خواص تخم پرندگان:

مهدکودک لبخند تهرانپارسمهدکودک لبخند تهرانپارسمهدکودک لبخندمهدکودک لبخند تهرانپاس

وسواس در کودکان،درمان وسواس کودک،کودک وسواسی،قصرآبی،پیش دبستانی قصرآبی ،مهدکودک قصرآبی،مهدکودک تهرانپارس،بهترین مهدکودک تهرانپارس،بهترین مهد تهرانپارس،بهترین مهدکودک شرق تهران،بهترین مهد شرق تهران،بهترین مهد کودک تهرانپارس،بهترین مهدکودک تهران،بهترین مهد تهران،روش مونته سری،روانشناسی کودک،مهدکودک خوب تهرانپارس،مهد تهرانپارس،مهد دوزبانه تهرانپارس،مهدکودک دوزبانه تهرانپارس،تهرانپارس،شرق تهران،مهد خوب تهرانپارس،مهدکودک فلکه اول تهرانپارس،مهدکودک لبخند
جمعه، ۲۳ تیر ۱۳۹۶